Voedsel en klimaat 

Kernvraag in dit artikel uit 2008 is: Weegt het uit de weg gaan van elke economische ontwrichting zwaarder dan de gegarandeerde ontwrichting van de groeiprocessen en dus van de voedselproductie?

In mijn analyse huppel ik van "Met een bom ga je niet voetballen" naar het aanwijzen van een uitweg nl. "Het minimaliseren van de emissierijke globale vervoersstromen en deze stromen vervangen door intensievere lokale uitwisseling ligt in de rede, omdat zodoende de vooral lokaal gebonden essentiële activiteiten (als wonen, voeding en zorg) door groeikrachtbehoud kunnen blijven existeren en floreren, hetgeen veel globale vervoersstromen feitelijk overbodig maakt" om dan te eindigen met de kernachtige conclusie 
"Verplaatsen of eten, dat wordt de kwestie".

Dit artikel is aan enkele kranten aangeboden. Het onderwerp was opvallend enerzijds, branderig anderzijds. Dus zag de één na de andere krant ervan af het te plaatsen.

Bob Goudszwaard en Lucas Reijners vonden het goed en indringend. Goudswaard heeft het weekblad Het Goede Leven gevraagd het te plaatsen. Of dit werkelijk gebeurd is, ben ik niet nagegaan.

Lou Keune heeft het op de websites www.globalalternatives.nl en www.economischegroei.net gezet. Later heeft het nog jaren (tot 2015) op de website www.platformdse.org van het Platform Duurzame en Solidaire Economie gestaan (file128).


Het artikel is twee en half pagina's groot.
Het is te lezen in pdf-formaat,  namelijk  Voedsel en klimaat pdf

 

 

♦  All text contents are free to use
♦  Comments etc: ina@climate-clues.nl
♦  This site doesn't use cookies
♦  and doesn't apply user tracking